Dish washer series-01

產品描述:

  • 機身: 42.8cm(W) x 42.5cm(D) x 45.8cm(H)
  • 內櫳:35cm(W) x 33cm(D) x 32cm(H)/p>
  • 兩種入水模式: 分水器注水、手動注水
  • 5種清洗模式: 標準、快洗、節能、強力、洗水果模式
  • 適合1-4人家庭使用
  • 13kPa高壓噴淋
  • 75度高溫清洗去油污
  • 支援循環烘乾換氣系統
  • 透明可視窗口
  • 進水水壓0.03~1Mpa